Pravilnik o zasebnosti

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
V zvezi z določbami Uredbe EU 2016/679 (Evropska uredba o varstvu osebnih podatkov) vam posredujemo ustrezne informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki jih je posredoval posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Te informacije se zagotavljajo v skladu s členom 13 Uredbe EU 2016/679 (Evropska uredba o varstvu osebnih podatkov) in v skladu s členom 13 Zakonodajnega odloka št. 196 z dne 30.6.2003 (Zakonik o zasebnosti).

1. UPRAVLJAVEC PODATKOV
V skladu s členoma 4 in 24 Uredbe EU 2016/679 je upravljavec podatkov podjetje RANAGALLE S.r.l. – C.po dei Patriarchi, 5 – 34073 Grado (GO), Italija kot upravljavec podatkov in zakoniti zastopnik.

2. POSAMEZNIK, NA KATEREGA SE PODATKI OBDELUJEJO
Upravljavec podatkov obdeluje osebne identifikacijske podatke (npr. ime, priimek, naziv podjetja, naslov, telefonsko številko, e-pošto, bančne in plačilne reference), ki jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, sporoči ob sklenitvi pogodb za storitve, ki jih ponuja upravljavec podatkov.

3. PODROBNOSTI O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Osebni podatki se zbirajo za naslednje namene in z uporabo naslednjih storitev:

Vzpostavljanje stikov z uporabnikom
Kontaktni obrazec
Uporabnik z izpolnitvijo kontaktnega obrazca s svojimi podatki soglaša, da se ti podatki uporabijo za odgovarjanje na zahteve po informacijah, ponudbah ali druge vrste, ki so navedene v glavi obrazca.
Obdelani osebni podatki: priimek; e-pošta; ime; naslov; telefonska številka.

Prikazovanje vsebine iz zunanjih platform
Ta vrsta storitve omogoča prikazovanje vsebin, ki gostujejo na zunanjih platformah, neposredno s strani te aplikacije in interakcijo z njimi.
Ta vrsta storitve lahko kljub temu zbira podatke o spletnem prometu, povezanem s stranmi, na katerih je storitev nameščena, tudi če je uporabniki ne uporabljajo.
Googlove pisave (Google Ireland Limited)
Google Fonts je storitev prikaza slogov pisav, ki jo upravlja družba Google Ireland Limited in tej Aplikaciji omogoča, da na svoje strani vključi takšno vsebino.
Obdelani osebni podatki: Podatki o uporabi; orodja za sledenje.
Kraj obdelave: Irska – Pravilnik o zasebnosti.

4. NAMEN IN ZAKONITOST OBDELAVE
Posredovani podatki osebne narave bodo obdelani v skladu s pogoji zakonitosti v skladu s členom 6(b) Uredbe EU 2016/679, tj. za izvajanje pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje predpogodbe ali predpogodbenega dogovora, zlasti pa:

 • brskanje po istem spletnem mestu;
 • morebitno izpolnjevanje obrazcev za zbiranje podatkov za pošiljanje zahtevka za informacije upravljavcu podatkov;
 • izpolnjevanje predpogodbenih, pogodbenih in davčnih obveznosti, ki izhajajo iz obstoječih odnosov s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki;
 • za upravno-računovodske namene (organizacijske, upravne, finančne in računovodske narave, ne glede na naravo obdelanih podatkov)
 • za izpolnjevanje obveznosti, ki jih določajo zakon, uredba, zakonodaja Skupnosti ali odredba organa (kot je preprečevanje pranja denarja);
 • za uveljavljanje pravic upravljavca, kot je pravica do obrambe na sodišču;

Samo s posebnim in ločenim soglasjem posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ex člen 7 GDPR Uredbe EU 2016/679, za naslednje namene trženja:

 • za pošiljanje po e-pošti, pošti in/ali sms in/ali telefonskih stikov, novic, komercialnih sporočil in/ali oglaševalskega gradiva o izdelkih ali storitvah, ki jih ponuja upravljavec podatkov, in za ugotavljanje stopnje zadovoljstva glede kakovosti storitev;
 • za pošiljanje po elektronski pošti, pošti in/ali sms sporočilih in/ali telefonskih stikih komercialnih in/ali promocijskih sporočil tretjih oseb (npr. poslovnih partnerjev, zavarovalnic).

5. PREJEMNIKI ALI KATEGORIJE PREJEMNIKOV PODATKOV
Posredovani podatki osebne narave se lahko posredujejo prejemnikom, imenovanim v skladu s členom 28 Uredbe EU 2016/679, ki bodo podatke obdelovali kot obdelovalci podatkov in/ali kot fizične osebe, ki delujejo po pooblastilu upravljavca in obdelovalca podatkov, da bi izpolnili pogodbe ali povezane namene. Natančneje, podatki se lahko posredujejo prejemnikom, ki spadajo v naslednje kategorije

 • subjektom, ki zagotavljajo storitve za upravljanje informacijskega sistema in komunikacijskih omrežij družbe RANAGALLE S.r.l. (vključno z elektronsko pošto)
 • podjetjem ali družbam v okviru odnosov pomoči in svetovanja
 • pristojnim organom za izpolnjevanje zakonskih obveznosti in/ali določb javnih organov na zahtevo;
 • družbe za komercialne informacije za oceno plačilne sposobnosti in plačilnih navad in/ali subjekti za namene izterjave dolgov.

Subjekti, ki spadajo v zgoraj navedene kategorije, opravljajo funkcijo obdelovalca podatkov ali pa delujejo popolnoma neodvisno kot ločeni upravljavci podatkov.

6. PRENOS PODATKOV V TRETJO DRŽAVO IN/ALI MEDNARODNO ORGANIZACIJO
Podatki osebne narave, ki jih posreduje posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, se ne bodo prenesli v tujino znotraj ali zunaj Evropske unije.

7. NAČINI OBDELAVE
Obdelava osebnih podatkov zainteresirane osebe se izvaja s postopki, navedenimi v členu 4, št. 2) GDPR Uredbe EU 2016/679, in sicer: zbiranje, beleženje, urejanje, shranjevanje, vpogled, obdelava, spreminjanje, izbira, pridobivanje, primerjanje, uporaba, povezovanje, blokiranje, sporočanje, preklic in uničenje podatkov. Osebni podatki so predmet tako papirne kot elektronske in/ali avtomatizirane obdelave.

8. OBDOBJE HRAMBE PODATKOV
Obdelavo bodo izvajale avtomatsko in/ali ročno, z uporabo metod in orodij, zasnovanih za zagotavljanje največje varnosti in zaupnosti, osebe, posebej imenovane za ta namen.

V skladu z določbami člena 5(1)(e) Uredbe EU 2016/679 bodo zbrani osebni podatki shranjeni v obliki, ki omogoča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, za obdobje, ki ne presega doseganja namenov, za katere se osebni podatki obdelujejo.

9. NARAVA ZAGOTAVLJANJA IN ZAVRNITEV
Posredovanje osebnih podatkov za namene iz 3. točke tega informativnega dokumenta je potrebno za izvajanje pogodbe in koriščenje storitev, ki jih ponuja upravljavec podatkov. Če osebnih podatkov ne zagotovite, lahko to onemogoči pridobitev zahtevane storitve ali koriščenje storitev, ki jih ponuja upravljavec podatkov

10. PRAVICE POSAMEZNIKOV, NA KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko uveljavlja svoje pravice iz členov 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 in 22 Uredbe EU 2016/679, tako da se obrne na upravljavca podatkov prek e-poštnega naslova techne.grado@tiscali.it.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da kadar koli:

 • pridobiti potrditev obstoja ali neobstoja osebnih podatkov v zvezi z njim, tudi če še niso evidentirani, in njihovo posredovanje v razumljivi obliki;
 • pridobiti navedbo: a) izvora osebnih podatkov; b) namenov in načinov obdelave; c) logike, uporabljene v primeru obdelave, ki se izvaja s pomočjo elektronskih instrumentov; d) identitete upravljavca podatkov, obdelovalcev podatkov in zastopnika, imenovanega v skladu z drugim odstavkom 5. člena ZVOP in prvim odstavkom 3. člena SUVP; e) posameznikov ali kategorij posameznikov, katerim se lahko sporočijo osebni podatki ali ki se lahko seznanijo s podatki kot imenovani zastopnik na ozemlju države, obdelovalci podatkov ali osebe, odgovorne za obdelavo
 • pridobiti: a) posodobitev, popravek ali, če je za to interes, vključitev podatkov; b) preklic, pretvorbo v anonimno obliko ali blokiranje podatkov, obdelanih v nasprotju z zakonom, vključno s podatki, katerih hramba ni potrebna za namene, za katere so bili podatki zbrani ali naknadno obdelani c) potrdilo, da so bili o postopkih iz točk a) in b) obveščeni subjekti, ki so jim bili podatki posredovani ali razširjeni, tudi glede njihove vsebine, razen če se ta zahteva izkaže za nemogočo ali vključuje očitno nesorazmeren napor v primerjavi s pravico, ki jo je treba zaščititi;
 • v celoti ali delno ugovarja: a) iz zakonitih razlogov obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, čeprav so ti pomembni za namen zbiranja; b) obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, kadar se izvaja za namen pošiljanja oglaševalskega gradiva ali neposredne prodaje ali za izvedbo tržnih raziskav ali raziskav komercialnih sporočil s pomočjo avtomatiziranih klicnih sistemov brez posredovanja operaterja, po elektronski pošti in/ali s tradicionalnimi metodami trženja po telefonu in/ali papirni pošti.

Po potrebi ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, tudi pravice iz členov 16-21 GDPR (pravica do popravka, pravica do pozabe, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do ugovora).

Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, meni, da obdelava podatkov v zvezi z njim krši določbe uredbe EU 2016/679, ima v skladu s členom 15(f) navedene uredbe EU 2016/679 pravico vložiti pritožbo pri nadzorniku za varstvo podatkov in ima ob sklicevanju na člen 6(1)(a) in člen 9(2)(a) pravico kadar koli preklicati svoje soglasje, ne da bi to posegalo v katero koli drugo upravno in sodno sredstvo.

Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteva prenosljivost podatkov, upravljavec podatkov zagotovi osebne podatke, ki se nanašajo nanj, v splošno uporabljani in berljivi obliki, ob upoštevanju odstavkov 3 in 4 člena 20 Uredbe EU 2016/679.

Za stik in dodatne informacije:

RANAGALLE S.r.l.
Via Trento, 22 – 34073 Grado (GO), Italija
Tel. (+39) 329 310770
Faks: (+39) 0431 876 654
E-naslov: info@ranagalle.it
PEC ranagalle@legalmail.it
Davčna številka in številka DDV: 01134710316
Register podjetij GO št. 01134710316
Kapital podjetja: 20.000,00 EUR