Tehnologija

Samodejna protipoplavna zaščita

RANAGALLE je inovativen protipoplavni sistem, ki nastane iz potrebe po obvarovanju okolja pred poplavami. Predstavlja rešitev za vse tiste, ki želijo mirno spati.

RANAGALLE je inovativen protipoplavni sistem, ki nastane iz potrebe po obvarovanju okolja pred poplavami. Namenjen je javnemu in zasebnemu sektorju (trgovski in industrijski objekti, skladišča, garaže, kletni prostori,…), nabrežju rek in pristanišč.

S protipoplavno zaščito RANAGALLE bomo preprečili vdor poplavne vode in obvarovali sebe, svojo družino ter svojo lastnino pred škodo.

RANAGALLE je pasiven sistem, ki deluje v vsakem okolju in vseh letnih časih. Za svoje delovanje ne potrebuje dodatnega napajanja. Sestavljen je iz visoko kakovostnih materialov s strani najboljših podjetij v okolici. Projektiran je izključno kot protipoplavna zašćita. Pred dostavo je montiran in preizkušen v tovarni, nakar se na naslovu naročnika vgradi v zanj namenjen izkop, ki je načrtovan na osnovi dimenzij protipoplavne zaščite.

Zakaj izbrati Ranagalle?

  • Ni potrebno dodatno napajanje

  • Vedno v pripravljenosti, tudi ko vas ni

  • Aktivira se samodejno s silo poplavne vode (tako nadzemne kot podzemne)

  • Samodejno se spusti, ko nevarnost mine

  • Uporabljeni so materiali visoke kakovosti, kar zagotavlja dolgo življensko dobo in enostavno vzdrževanje

  • Njen „motor“ je voda sama

  • Delovanje protipoplavne zaščite je pred dostavo naročniku preizkušeno v tovarni. Gre za intrinzično varen sistem.

  • Patentirana naprava

Je očem popolnoma skrit sistem, ki za svoje delovanje uporabi silo vode, ki poplavlja.

Je očem popolnoma skrit sistem, ki za svoje delovanje uporabi silo vode, ki poplavlja.

V primeru poplave sistem zazna vodo in izkoristi njeno silo za dvig in progresivno višanje protipoplavne zaščite, dokler ne doseže ciljne višine ter se samodejno spusti, kadar vode ni več.

Tehnologija

Izključno hidravlični sistem delovanja.

Izključno hidravlični sistem delovanja.

Zanesljivost samodejnih protipoplavnih zaščit pasivnega tipa RANAGALLE je v njihovem sistemu delovanja, ki je izključno hidravličen. Protipoplavna zaščita se sproži izključno z vodo, ki poplavlja. Za svoje delovanje ne potrebuje osebe, ki bi jo aktivirala, niti zunanjih mehanizmov (tako električnih kot drugih oblik energije). Posledično jo lahko namestimo tudi daleč od bivalnih naselij, vzdolž nasipov, cest, obal,… pasivnega mehanizma je protipoplavna zaščita tiha. Prav zaradi tega je nadgrajena s svetlobno in zvočno napravo, ki opozarja na vsako fazo njenega delovanja. Na željo naročnika je lahko opremljena tudi s sistemom obveščanja na daljavo.

Namestitev protipoplavne zaščite Ranagalle

Namestitev protipoplavne zaščite Ranagalle